Advokátní kancelář Vácha & Kolář

Kontaktujte nás +420 224 251 568

Jaké právní zaměření naše kancelář poskytuje?

Aktuality

Nové povinnosti advokátů v souvislosti s novelou zákona na ochranu spotřebitele

Věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi klientem a advokátem, je Česká advokátní komora, jejíž internetová adresa je www.cak.cz. Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb

Soudy nebudou trestat firmy, jež nestihnou revize

Dle příslibu Hospodářské komory ČR a Ministerstva spravedlnosti nebudou soudy v nejbližších měsících trestat firmy, které nestihly revizi smluv vyžadovanou novým občanským zákoníkem. Přitom tento přohřešek proti zákonu se týká téměř třetiny obchodních společností, které se změnami započaly, další velká část podniků situaci ještě ani nezačala řešit. Nebuďte mezi posledními, na které se již případné sankce vztáhnou, v naší advokátní kanceláři Vám velmi rádi s revizí pomůžeme a vše potřebné zajistíme.

Dohoda o vině a trestu

Institut dohody o vině a trestu byl přijat do českého trestního práva s účinností od 1. září 2012. Jedná se o postup, který lze použít v případě trestního řízení o většině trestných činech, s výjimkou zvlášť závažných zločinů. V rámci dohody o vině a trestu může obviněný, státní zástupce a případně i poškozený v přípravném řízení uzavřít úmluvu, ve které obviněný prohlásí, že skutek spáchal, když je mu předem známa výměra trestu, resp. jiné sankce a rovněž je s poškozeným dohodnut způsob náhrady škody. Takto připravenou dohodu o vině a trestu schvaluje soud. Výhodou je tak kratší vyšetřování, které v případě prokázaně spáchaného trestného činu zatěžuje nejen majetkovou, ale rovněž psychickou sféru pachatele. Naše advokátní kancelář má s uzavíráním dohody o vině a trestu bohaté zkušenosti, rádi Vám v tomto směru pomůžeme.

Konec lhůty pro přizpůsobení smluv o výkonu funkce jednatelů s.r.o.

Dne 30. června 2014 skončí šestiměsíční lhůta k přizpůsobení stávajících smluv o výkonech funkcí jednatelů společností s ručením omezeným nové právní úpravě. Nepřizpůsobení smluv nové právní úpravě obsažené v Zákoně o obchodních korporacích s sebou nese poměrně závažné následky v podobě bezplatného výkonu funkce, což by mohlo být citelným zásahem právě pro jednatele. V naší advokátní kanceláři Vám rádi nejen smlouvy o výkonech funkce jednatelů zrevidujeme a přizpůsobíme plně současným právním předpisům.

Přizpůsobení společenských smluv

Obchodní  korporace mají povinnost přizpůsobit znění svých společenských smluv úpravě Zákona o obchodních korporacích, a to nejpozději do 30. června 2014, kdy mají být rovněž doručeny do sbírky listin Obchodního rejstříku. Nová právní úprava obsahuje nikoli malé množství změn, které je třeba při přizpůsobování společenských smluv vzít v úvahu. Neučiní-li obchodní korporace odpovídající změny ve stanovené lhůtě, rejstříkový soud ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti. Uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud na návrh rejstříkového soudu nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší obchodní korporaci a nařídí její likvidaci. Nenechávejte změny na poslední chvíli, naše advokátní kancelář Vám v tomto směru poskytne veškerý právní servis, včetně sjednání termínu u notáře.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace