Advokátní kancelář Vácha & Kolář

Kontaktujte nás +420 224 251 568

Jaké právní zaměření naše kancelář poskytuje?

Právní specializace

Advokátní kancelář Vácha & Kolář, pobočka Přemyslovská, se zaměřuje na všechny oblasti práva, zvlášť na právo obchodní, občanské a trestní. V rámci práva obchodního poskytujeme právní služby zejména v oblastech korporací, jejich zakládání, změn či likvidací. V právu občanském se zaměřujeme na nemovitosti, bytové právo, odpovědnost za škodu a náhrady škod. Specialisty máme rovněž v oblasti práva trestního, kde základní naší činností je poskytování obhajoby osobám obviněným ze spáchání trestného činu, a to od fáze prověřování před zahájením trestního stíhání po zastupování před soudem. V rámci trestního řízení rovněž zastupujeme osoby poškozené, kterým byla způsobena majetková škoda či újma na zdraví.

 

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace