Advokátní kancelář Vácha & Kolář

Kontaktujte nás +420 224 251 568

Jaké právní zaměření naše kancelář poskytuje?

Úschovy peněz

Naše advokátní kancelář zajišťuje pravidelně úschovy peněz.

Advokátní úschova peněz slouží ke zvýšení jistoty, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokátní kancelář (schovatel) vystupuje jako třetí nezávislá osoba, u které jsou uloženy finanční prostředky až do doby splnění dohody. Úschova umožní bez obav naplánovat Vaší transakci i v případě, kdy si nejste zcela jisti splněním smlouvy druhou stranou. Advokátní úschova je rovněž vhodná pro případ ochrany finančních prostředků klientů, byť ještě nejsou účastníky žádného smluvního vztahu.

Oproti notářským či bankovním službám v této oblasti je úschova naší advokátní kanceláře pro účastníky transakce finančně výhodnější a časově flexibilnější,  přičemž úschova je bezproblémově realizovatelná i v případě nestandardních dohod mezi účastníky.

Úschova je tradičně využívána při převodech nemovitostí, při převodech podniků či při převodech akcií a obchodních podílů. S ohledem na flexibilitu a rychlost při poskytování služeb, je naše advokátní úschova výhodnou alternativou také pro všechny realitní kanceláře.

Advokátní úschova je založena na řádné písemné smlouvě, ze které vyplývají práva a povinnosti všech zúčastněných stran, zejména povinnosti schovatele - advokáta o způsobu nakládání se svěřenými finančními prostředky.

Advokátem přijaté finanční prostředky jsou po celou dobu advokátní úschovy složeny na zvláštním bankovním účtu advokáta u bankovního ústavu UniCredit Bank Czech Republic, a.s., zcela oddělené i od jiných finančních prostředků advokáta, a to včetně těch, které jsou případně předmětem jiné advokátní úschovy.

Účty advokátních úschov advokáta u bankovního ústavu UniCredit Bank Czech Republic, a.s. jsou ošetřeny zvláštní smlouvou. Finanční prostředky na účtech úschov jsou pojištěny za předpokladu, že je splněna povinnost řádné identifikace skutečného vlastníka každé úschovy dle zákona o bankách, kterou naši advokáti pravidelně provádí.

Úschovy peněz

Kontaktujte nás

Kristýna Blahnová

Tel.: +420 +420 224 251 568

E-mail: advokati@vacha-kolar.cz

Chci se zeptat Chci si objednat schůzku
Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace