Advokátní kancelář Vácha & Kolář

Kontaktujte nás +420 224 251 568

Jaké právní zaměření naše kancelář poskytuje?

Změny u daně z nabytí nemovitých věcí

Již od podzimu roku 2016 vstoupí v účinnost novela zákonného opatření senátu č. 340/2013 Sb., která oproti původní úpravě stanoví, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude výlučně nabyvatel vlastnického práva k nemovité věci. V této souvislosti dojde rovněž ke zrušení ručení druhé smluvní strany za zaplacení této daně. Po účinnosti novely bude za daň tedy odpovídat (a daňové přiznání bude podávat) pouze nabyvatel. Převodce nemovité věci ručitelem nebude. Novela zákonného opatření by měla nabýt účinnosti prvním dnem třetího kalendářního měsíce po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů. Vzhledem k tomu, že novela byla již podepsána ze strany ptrezidenta republiky, mohlo by k jejímu vyhlášení dojít již během srpna 2016, a novela by tak nabyla účinnosti již 1. listopadu 2016.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace