Advokátní kancelář Vácha & Kolář

Kontaktujte nás +420 224 251 568

Jaké právní zaměření naše kancelář poskytuje?

Závazkové právo

Obchodní právo, a především oblast závazků, patří mezi ty právní odvětví, bez jejichž znalosti se žádný obchodník neobejde. Je ovšem nesmyslné snažit se celou problematiku pojmout sami, když je zde možnost vyhledat právní pomoc u advokáta. Pokud si jako svého partnera zvolíte naši advokátní kancelář, získáte profesionální a především bezchybné právní služby. Závazkové právo se zabývá všemi druhy smluv. Hlavně ty obchodní si zaslouží zvýšenou pozornost, a to už při jejich vzniku. Nikdy nepodepisujte nic, co by předtím nečetl a neschválil váš advokát. Taková chyba vás může v budoucnu stát spoustu peněz.

I na obchodní závazkové právo dolehlo 1. ledna 2014 množství změn. Nový občanský zákoník společně se zákonem o obchodních korporacích nahradil obchodní zákoník. A právě závazkové právo patří mezi ty části zákona, které prošly významnější rekodifikací. Z toho důvodu měl každý z našich advokátů povinnost se zúčastnit potřebných školení, která ho na tyto změny připravila.

Zaměřujeme se především na zajištění závazků, tedy smluvní pokuty, ručení a bankovní záruky. Dále na problematiku uznání závazku, zániku závazku, prodlení, náhrady škody a samozřejmě promlčení. Ve všech těchto institutech se na nás můžete spolehnout.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace